HVAD ER MEDITATION

HVAD ER MEDITATION

1. august 2019 0 Af Metta Myrna

Meditation er, kort sagt, en række redskaber, udviklet gennem tusindvis af års seriøse studier i det menneskelige sind, til at træne vigtige egenskaber hos os selv.

Vi har brug for at meditere. Mennesket er en fantastisk konstruktion, som udover sine evner til at sanse verden og til kærlighed og indføling med andre væsner, også er i stand til at vurdere og forestille sig situationer, huske og planlægge. Umiddelbart er det oplagt, at formålet med disse evner er, at skabe et trygt, behageligt, ressourcefyldt liv, for at kunne opleve og forhåbentlig endda nyde det liv.

Men af forskellige grunde kan der komme til at ske det, at evnerne til at vurdere, huske og planlægge beslaglægger så meget af opmærksomheden, at de faktisk forhindrer det, de skulle sørge for: At vi kan opleve og nyde livet.

Vi har alle sammen behov for at bruge vores evner til at sanse, føle og mærke vores liv og til at føle samhørighed med andre væsner. Hvis de behov ikke opfyldes, bliver vi stressede; nedtrykte, ensomme, livslede og syge. Det er velkendt, at netop disse problemer er så udbredte i vores verden i dag, at det truer vores velfærd voldsomt, på trods af de trygge og ressourcerige omstændigheder vi har skabt for os selv. Vi er så effektive og dygtige, at vi ikke har overskud til at nyde godt af resultaterne af vores anstrengelser. Det står så slemt til, at stress bliver kaldt en epidemi. Vi er simpelthen nødt til at GØRE lidt mindre ved verden og VÆRE lidt mere i den. Det kan meditation hjælpe os med.

Meditation VIRKER. Ikke bare tusindvis af års erfaring fra andre dele af verden end vores, men også den moderne videnskab kan konstatere, at det at meditere medfører et lykkeligere liv. Det påvirker simpelthen din hjerne helt fysisk, så den begynder at fungere på en mere hensigtsmæssig måde.

Hvis du giver dig selv mulighed for det, tilbyder disse teknikker dig ro, harmoni og balance, større glæde ved dit liv, bedre indføling med andre mennesker og forbedrede evner til at tage de bedste beslutninger for dig selv. Du vil opdage, at lykke ikke er afhængig af nogen ydre omstændigheder. Man kan godt blive lykkelig ved f.eks. at vinde i lotto, være forelsket,  eller tage stoffer. Men denne form for lykke er altid midlertidig – når rusen er lettet, pengene brugt eller kæresten gået er den væk igen. Den form for lykke, som du opdyrker når du mediterer, er derimod både bestandig og stærkere. Den holder, ligegyldigt hvad der sker. Det er fuldt ud muligt at være lykkelig, selvom man er ude for ubehagelige eller uheldige omstændigheder.

Men det kræver en indsats. Først skal du øve dig i at gøre noget, som du sandsynligvis ikke har gjort særlig meget i mange år. Så skal du skabe en rutine for dig selv, så du bliver ved med at gøre det på trods af den modstand du ganske sikkert vil møde hos dig selv. Derfra vil virkningen af din meditation begynde at brede sig ud i resten af dit liv.

Med øvelsen vil du få nemmere ved at meditere og du vil blive mere og mere motiveret for at blive ved, når du mærker virkninger for dit liv og dit velvære. Jo mere regelmæssigt du gør det, jo større og hurtigere virkning.

Opmærksomt nærvær – ”mindfulness”. Det første skridt i enhver form for meditation er, at øve sig i en tilstand som i sig selv uvurderligt værdifuld. Tilstanden, og teknikkerne til at opnå den, er de seneste år blevet populære i vores del af verden under navnet ”mindfulness”. I andre traditioner har den fået andre navne, men det handler om det samme; at øve sig i opmærksomt nærvær. Altså at holde opmærksomheden nærværende, frem for at lade den flyde rundt efter de tanker der dukker op.

Denne form for meditation er blevet voldsomt populær de seneste år i vores del af verden, fordi den er så virksom som middel mod følgevirkningerne af stress. Men der findes mange andre typer af meditation, som er lige så interessante og effektfulde på andre måder.

Det er med meget stor respekt for de enkelte traditioner og deres egenart, at jeg konstaterer, at på trods af deres forskelligartede baggrund, er formålet med dem alle at bringe mennesket føling med sit liv og sine evner til lykke og kærlighed – for med disse evner at gøre verden til et smukkere sted at være.

På kurset “Lær at meditere” vil du få grundig praktisk og teoretisk forståelse for en lang række teknikker i opmærksomt nærvær – ”mindfulness”. Du vil blive vejledt i, at vælge de tenikker, som fungerer bedst for netop dig og ikke mindst vil du blive støttet i at få indarbejdet en god meditationsrutine i din dagligdag.

Derudover vil du få indblik i andre typer meditation, som er overraskende virksomme til, at udvikle dine evner til f.eks at tage beslutninger og være fokuseret, kreativ, indfølende, energisk, indsigtsfuld og lykkelig.